Pay TV

Trong những tháng tới, Lotus Entertainment Group sẽ giới thiệu thêm các đài Pay TV được cấp phép 24 giờ mỗi ngày với các chương trình thú vị như:
. Phim tập Hàn Quốc
. Chương trình cho Phụ nữ
. Du lịch & Cuộc sống
. Chương trình cho toàn Gia đình
. Phim điện ảnh Việt Nam
. v.v...

Xin theo dõi trong những tháng tới để biết thêm thông tin, hoặc đăng ký chi tiết của quý vị qua email info@lotustv.com.au để đăng ký thêm dịch vụ thuê bao hàng tháng (Pay TV).