Lắp ráp

Lotus TV được phát sóng miễn phí (không có lệ phí hàng tháng) trên vệ tinh Asiasat4, nhưng người xem cần lắp ráp một số thiết bị (chỉ một lần) để được truy cập vào Lotus TV miễn phí.

Một lần lắp ráp tiêu chuẩn sẽ bao gồm đĩa vệ tinh 75cm, đầu thu hình tiền công của những thợ lắp ráp. Các thiết bị sẽ được bảo hành 12 tháng bảo đảm công việc 6 tháng.

Hiện nay chi phí lắp ráp tiêu chuẩn rẻ nhất $350 sẽ được khuyến mãi đến ngày 30/06/2012. Lotus TV duy nhất chỉ lựa chọn hợp tác với những thợ lắp ráp chính thức có kinh nghiệm, có bảo hiểm chuyên nghiệp, và uy tín. Những thợ này cũng đã hiện đang làm việc cho những công ty Pay TV lớn như Foxtel trên toàn nước Úc và New Zealand.

Xin lưu ý Lotus TV được độc quyền qua công ty Lotus Entertainment Group trên toàn nước Úc New Zealand. Tất cả những lắp ráp không qua những thợ chính thức sẽ không đảm bảo truy cập được vào Lotus TV, giá công lắp ráp rẻ nhất, không bảo hành những thiết bị.

Lotus Entertainment Group sẽ không chịu trách nhiệm tất cả các dịch vụ bảo hành và phục vụ khách hàng với những lắp ráp không chính thức và không tiêu chuẩn để xem được Lotus TV.

Mọi thông tin lắp ráp xin liên lạc Lotus TV qua số điện thoại 0433 769 088 hoặc (03) 9429 3758, hoặc liên lạc những thợ chính thức (toàn nước Úc và New Zealand) trong danh sách trên trang Đại lý (Agents).